Truyen3h.Net

1939s

Cổ đại

665

Đang cập nhật

19-01-2022

1939s

49 lượt thích / 665 lượt đọc
"chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã được giải phóng mà cớ sao Tổ Quốc vẫn chưa trả anh cho em?...Tổ Quốc mang anh của em đi rồi, nhiệm vụ hoàng thành, vinh danh chiến sĩ ,cho em hỏi nơi đó người còn lạnh không?" (trong truyện này những nhân vật mình thường xuyên nhắc đến thì tên của họ sẽ khác những nhân vật phụ )

5 chương mới nhất truyện 1939s