Truyen3h.Net

/12cs/ young and dumb

Hài hước

7090

Đang cập nhật

26-11-2021

/12cs/ young and dumb

715 lượt thích / 7090 lượt đọc
truyện viết ra chỉ để tưởng nhớ thời cấp ba của tác giả. warning: bad word, lower- case, teencode.

5 chương mới nhất truyện /12cs/ young and dumb