Truyen3h.Net

12cs; người điên.

Bí ẩn

201

Đang cập nhật

10-05-2022

12cs; người điên.

27 lượt thích / 201 lượt đọc
"Chẳng phải tất cả chúng ta đều giống nhau hay sao? Đều điên cuồng một cách có mục đích, hoặc không. Có chăng khác nhau là ở mức độ điên." "Mày có bao giờ nghĩ rằng sự điên cuồng này là thứ đang giam cầm chúng ta không?" "Này! Nghe nói 𝙫𝙪̀𝙣𝙜 𝙘𝙖̂́𝙢 đang mở rộng ra đấy!"