Truyen3h.Net

(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE.

Ma cà rồng

77980

Đang cập nhật

19-01-2022

(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE.

3707 lượt thích / 77980 lượt đọc
Gửi các bạn độc giả, fic 12cs này là do mình viết hồi non tay, mới bắt đầu viết truyện nên phần đất diễn rất rất không đều. Về sau mình sẽ cố gắng phân chia hơn, nhiều lần muốn bỏ fic nhưng nhiều bạn đang chờ nên không drop được nên ráng tiếp tục, các bạn thông cảm. Nữ: Libra, Capricorn, Aries, Cancer, Aquarius, Gemini. Nam: Leo, Sagittarius, Virgo, Scoprio, Taurus, Pisces.

5 chương mới nhất truyện (12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE.