Truyen3h.Net

 [12 Chòm Sao] Lọt Vào Tay Vampire

Ma cà rồng

50584

Hoàn thành

24-07-2017

[12 Chòm Sao] Lọt Vào Tay Vampire

1288 lượt thích / 50584 lượt đọc
- khi cái thiện bị dẫm nát thì cái ác sẽ lên ngôi...đừng trách tại sao tôi ác mà phải trách chính em đã tạo ra chữ Hận trong lòng tôi....quá lớn

5 chương mới nhất truyện [12 Chòm Sao] Lọt Vào Tay Vampire