Truyen3h.Net

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

Ma cà rồng

52576

Đang cập nhật

10-01-2022

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

4384 lượt thích / 52576 lượt đọc
Một thế giới chỉ có ma cà rồng tồn tại. Khi mà kẻ thống trị là Alpha. Kẻ bị trị vì là Beta. Kẻ dưới đáy cùng là Omega. Và rồi tận thế kéo đến; là hi vọng, hay là, sự tuyệt diệt?! Tag: Omegaverse, 16+ TOP 1 - tag #12chomsao - 30/11/2019 TOP 4 - tag #action (trên 2k truyện) - 18/01/2022