Truyen3h.Net

1: Cảnh sát và con lang mafia (Đam mỹ)

Truyện ngắn

2446399

Hoàn thành

13-01-2017

1: Cảnh sát và con lang mafia (Đam mỹ)

106364 lượt thích / 2446399 lượt đọc
Thể loại : hiện đại , hắc bang , bá đạo công, đại thúc thụ, chút ngược, np, H văn, có chút SM ... Tác giả: NyNy Phan (Link fb: https://facebook.com/profile.php?id=100006684840659 ) ĐÃ CÓ BẢN QUYỀN VÀ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG NHẬN CHUYỂN VER. Published on Wattpad and yaoivn.com ONLY.

5 chương mới nhất truyện 1: Cảnh sát và con lang mafia (Đam mỹ)