Truyen3h.Net

Tiểu thuyết
[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam Tước
[P2]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
Đà Lạt : Hư và Thực
SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại Thủy
[BL/ Novel] Payback
[EDIT - NP] SAU KHI BỊ BẠN TRAI KHUÊ MẬT LÀM
[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh Viễn
[ĐM] Nam chủ hắc hoá đừng đến đây
[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!
Nhất Niệm Thành Kỳ
[EDIT - HOÀN] Đến lượt tôi lên sân khấu gánh team - Nhất Thế Hoa Thường
[BH.CĐ][Hoàn] Tạ Tướng┃Nhược Hoa Từ Thụ
[ĐM/EDIT] Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà tra công quỳ cầu tôi quay đầu lại
THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân
[ Xuyên nhanh ] Hào quang Mary Sue đều vô dụng
[EDIT HIỆN ĐẠI HOÀN] CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI
[CK29] Trọng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi - Diệp Ức Lạc
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
Đường Một Chiều - Mộng Tiêu Nhị 单行道 - 梦筱二 (Ngôn tình - Edit)
[Mau xuyên] Công lược boss phản diện (Edit)
[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra công
[ĐM/Edit] Cậu Ấy Biết Bay - Dư Dụ
[ĐM/EDIT] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh (Phần 1)
(BHTT - CĐ) Sủng Thê - Yến Rei
[BH.CĐ] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ [Hoàn]
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
Làm Càn
[BH.CĐ] Hoán Thân Nhân Duyên - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên [Hoàn]
[BH] [Edit] [Hoàn] Ban mã tuyến
[BH.MX] Bạch Liên Hoa cùng Bạch Nguyệt Quang - Thẩm Nhật Thập [Hoàn]